ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

" ไร่ขิงศูนย์ราชการ พุทธสถานล้ำค่า การศึกษารุ่งเรือง เลื่องชื่อการเกษตร เขตอุตสาหกรรม นำชุมชนพัฒนา "
 
:: MENU ::
ข้อมูลทั่วไป
ภารกิจ / หน้าที่
วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
สมาชิก
ผลงาน
บุคลากร
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สถานที่สำคัญ
เว็บบอร์ด / ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานปี 2546
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้มีอุปการะคุณของอบต.ไร่ขิง
กฎหมายสำหรับประชาชน
เว็บไซต์ที่อนุเคราะห์
คณะผู้จัดทำ

พระบรมราโชวาท

มุม Download เอกสาร

- คำร้องสำนักงานปลัด

- คำร้องและแบบฟอร์มของกองช่าง

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง
 

 

 

รวมลิงค์
กองทัพ : กองทัพบก|กองทัพเรือ|กองทัพอากาศ|กองบัญชาการทหารสูงสุด
ข่าวหนังสือพิมพ : ไทยรัฐ| เดลินิวส ์|คมชัดลึก| ข่าวสด|มติชน
สถานีโทรทัศน์: ช่อง3|ช่อง5|ช่อง7|ช่อง9|ช่อง11|ITV
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ|กระทรวงสาธารณสุข|กระทรวงการคลัง|กระทรวงคมนาคม| กระทรวงต่างประเทศ|กระทรวงพาณิชย์|กระทรวงกระกลาโหม| กระทรวงมหาดไทย|กระทรวงยุติธรรม|กระทรวงอุตสาหกรรม |กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงแรงงานฯ
เพิ่มเติม : สถาบันราชภัฏนครปฐม|ไทยตำบล| ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ| สลากกินแบ่งรัฐบาล|googel.com|yahoo.com | อื่นๆ ที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Copyright (c) 2004 All Rights Reserved
99 หมู่ที่ 2 ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง ตำบลไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์ (0 –3422 – 5572 –3)